Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2018

Inschrijven
 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kun je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan persoonlijk of telefonisch terecht aan het loket van de betrokken diensten.
 • Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet. Voor de meeste activiteiten voorzien wij een reservelijst.
 • Indien je een financiële tussenkomst hebt vanuit het OCMW neem je best contact op met het OCMW en de betrokken dienst.

Annulatievoorwaarden
Kan jij of je kind niet deelnemen aan een activiteit waarvoor jij of je kind zijn ingeschreven en waarvoor je een factuur hebt ontvangen? Terugbetaling van het factuurbedrag of annulering van de factuur kan enkel indien:

 • Bij ziekte: Je minimum één werkdag op voorhand hebt afgemeld en je een doktersattest hebt binnengebracht.
Word je ziek in de week van het (sport)kamp worden de overige dagen enkel terugbetaald indien er een doktersattest is binnengebracht.
 • Bij afmelding om een andere: Je minimum 7 dagen van te voren melding geeft telefonisch of via mail.

Annuleren
Annuleren kan via kwandoo/mail of telefonisch naar de betrokken dienst.

Jeugddienst: 089/410650
Sportdienst: 089/565878

Opmerkingen

 • Let op! Inschrijven=betalen. Betalen kan via online betaling. Is dit niet mogelijk dan kunnen jullie contact opnemen met de betrokken dienst.
 • Wanneer een lessenreeks, sportkamp of activiteit wordt geschrapt, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
 • Terugbetaling gebeurt enkel via storting.

Ongeval en verzekering:

Als jij of je kind een ongeval krijgen, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst of aan het ISB (bij ongevallen tijdens sportactiviteiten). Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Beide documenten bezorg je ook aan de betrokken dienst of aan het ISB. Deze handelen de zaak verder af.

Bij dringende kwetsuren wordt er contact opgenomen met ouder/verantwoordelijke. Een van de begeleiders gaat indien nodig naar dokter/ziekenhuis. Als er kosten zijn, dan moeten deze eerst zelf betaald worden.

Kortingen
Er wordt korting toegekend in geval van:

·2de en 3de kind tarief bij de lessen sportsnack en/of gymschool
·2de en 3de kind tarief bij de zwemlessen

Volgende regels zijn van toepassing:
 • Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen ofactiviteiten.
 • Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve 10 minuten eerder aanwezig te zijn.
 • Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan vooraf schriftelijk toestemming aan de betrokken dienst.
 • Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisatie. Bij ernstige overtredingen heeft de organisatie het recht de in overtreding zijnde deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling.
 • Als je kind extra aandacht nodig heeft, praat dan op voorhand met de lesgever, monitor of verantwoordelijke,…
 • Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
 • Zorg voor gepaste kledij en (sport)schoeisel tijdens de activiteiten.
 • Reservekleren en een handdoekje voor tijdens de zomersportkampen. In verband met waterspelen, wateractiviteiten,…
 • Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
 • Voor uitstappen naar het buitenland dienen kinderen hun KIDS ID/ identiteitskaart mee te brengen.
 • Na onze uitstappen en of sportkampen is er max. 15 minuten opvang, gelieve tijdig te verwittigen indien men door omstandigheden iets later is.

Fiscaal attest:

Voor kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je in je belastingen inbrengen.
Ten laatste voor 15 april krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Terugbetalingen door derden
De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen. Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de betrokken dienst invullen.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.
Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten
worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Promotiemateriaal
Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons de toestemming om het beeldmateriaal te gebruiken op websites en/of publicaties. Indien je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind maken, geef je dit aan in Kwandoo.

Vragen?
Je kan ons bereiken per telefoon of per mail:


Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het loket van de diensten.

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.

back to top